Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 22/2022/TT-NHNN

Yêu thíchĐã thíchRemoved 0
Đánh giá0
Đánh giá0

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 174/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 22/2022/TT-NHNN

Cụ thể, các thủ tục thực hiện tại NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã”.

Các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố bao gồm: “Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân”; “Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân”.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc hoạt động lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng; thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thông đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT- NHNN ngày 12/3/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Quyết định 174/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023 và sửa đổi, bổ sung nội dung các thủ tục hành chính có mã: 1.001660, 1.001644, 1.001579, 1.001559 được công bố tại Quyết định số 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019; thủ tục hành chính có mã 1.001707, 1.001683, 1.001689, 1.001697, 1.001635, 1.001616, 1.001621, 1.001627 được công bố tại Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018.

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 27/2022/TT-NHNN

TỐTĐã lưu TỐTKhông TỐT 0
0
CardTOT
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0
Shopping cart