Khai phá cả thế giới với chiếc thẻ thần kỳ

Tìm chương trình của thẻ

Nổi bật

Các bước tiết kiệm tài chính​

1
Xem thẻ cần sử dụng
Mỗi loại thẻ có chính sách khác nhau
2
Chọn Merchant/Store
Mỗi merchant/store có nhiều ưu đãi cho thẻ
3
Sử dụng thẻ
Đến các Merchant/Store dùng hoặc mua trên website

So sánh thẻ tín dụng

Ngân hàng phát hành: VIB
Lãi suất thẻ: 27,9%/năm
Số ngày miễn lãi: 55 ngày
Phí thường niên 1.299.000 VND
Thu nhập mở thẻ: 20.000.000 VND
VIB
So sánh
Đã lưuRemoved from wishlist 0
Ngân hàng phát hành: TPBank
Lãi suất thẻ: 30%/năm
Số ngày miễn lãi: 45 ngày
Phí thường niên 288.000 VND
TPB
So sánh
Đã lưuRemoved from wishlist 1
Ngân hàng phát hành: UOB
Lãi suất thẻ: 33%
Số ngày miễn lãi: 45 ngày
Phí thường niên 1.200.000 VND
Thu nhập mở thẻ: 8.000.000 VND
UOB
So sánh
Đã lưuRemoved from wishlist 1
Ngân hàng phát hành: VPBank
Lãi suất thẻ: 44%/năm
Phí thường niên Miễn phí năm đầu
So sánh
Đã lưuRemoved from wishlist 0

Tin mới

Tin tức và cẩm nang sử dụng

CardTOT
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0