Tiết kiệm tài chính khi mua sắm

Ưu đãi nổi bật

Các bước tiết kiệm tài chính​

1
Xem thẻ cần sử dụng
Mỗi loại thẻ có chính sách khác nhau
2
Chọn Merchant/Store
Mỗi merchant/store có nhiều ưu đãi cho thẻ
3
Sử dụng thẻ
Đến các Merchant/Store dùng hoặc mua trên website

So sánh thẻ

Lãi suất thẻ: 33%
Số ngày miễn lãi: 55
Phí thường niên: 1.200.000 VND
Thu nhập mở thẻ: 8.000.000 VND
Đã lưuRemoved from wishlist 1
So sánh
Lãi suất thẻ: 31.2%
Số ngày miễn lãi: 45
Phí thường niên: 350.000 VND
Thu nhập mở thẻ: 6.000.000 VND
Đã lưuRemoved from wishlist 2
So sánh
Lãi suất thẻ: 35,88%
Số ngày miễn lãi: 45
Phí thường niên: 499.000 VND
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh
Lãi suất thẻ: 36 %
Số ngày miễn lãi: 55
Phí thường niên: 599.000 VND
Đã lưuRemoved from wishlist 0
So sánh

Ưu đãi mới

Tin tức và cẩm nang sử dụng

CardTOT
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0
Shopping cart