Ưu đãi thẻ Master hấp dẫn từ Vietcombank

  1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng Vietcombank MasterCard (i) phát hành mới và (ii) chưa có giao dịch chi tiêu bằng thẻ từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 15/08/2017
  2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 31/10/2017.

Chương trình khuyến mại sẽ kết thúc khi hết thời gian triển khai chương trình hoặc khi hết ngân sách trả thưởng tối đa 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng chẵn) hoặc khi Vietcombank có thông báo kết thúc chương trình do hết ngân sách trả thưởng, tùy điều kiện nào đến trước

  1. Nội dung chương trình: Tặng 500.000 VNĐ cho giao dịch đầu tiên chi tiêu bằng thẻ đạt tối thiểu 2.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mại.

  Lưu ý:

–     Chủ thẻ phải có ít nhất 1 giao dịch đạt 2.000.000 VNĐ.

–    Mỗi khách hàng (theo khách hàng/mã số khách hàng của Vietcombank) chỉ được nhận thưởng 01 (một) lần trong suốt thời gian triển khai chương trình

  1. Điều kiện và điều khoản chương trình: Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

VCB News

Rất tuyệt vời với đánh giá của bạn

Nhận Xét Chi Tiết

CardTOT
Logo
Reset Password
Danh sách so sánh
  • Total (0)
So sánh ngay
0