Miễn phí thường niên năm đầu tiên khi phát hành thẻ tín dụng

SaveSavedRemoved 0
Vietcombank
Đánh giá+2
Đánh giá+2

Nội dung chương trình:

  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên đối với khách hàng mới (CIF mới) phát hành mới thẻ tín dụng.
  • Mỗi khách hàng được miễn phí tối đa 1 thẻ chính và 1 thẻ phụ thẻ tín dụng phát hành mới trong thời gian khuyến mại. Áp dụng cho các sản phẩm thẻ thuộc diện bị thu phí thường niên khi khách hàng phát hành thẻ.
  • Trường hợp khách hàng phát hành nhiều loại thẻ cùng lúc, sẽ ưu tiên miễn phí thường niên năm đầu cho loại thẻ có mức phí cao hơn. Trường hợp các thẻ phát hành có cùng mức phí thường niên, Vietcombank toàn quyền quyết định loại thẻ được hưởng ưu đãi.
  • Không áp dụng cho các loại thẻ tín dụng công ty và/hoặc thẻ tín dụng công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng.
  • Không áp dụng cho các sản phẩm thẻ thuộc diện được miễn phí thường niên năm đầu theo tính năng hoặc chính sách ưu đãi riêng.

Sản phẩm áp dụng:

  • Các thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành trong thời gian triển khai chương trình (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ), không bao gồm các loại thẻ tín dụng công ty và/hoặc thẻ tín dụng công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng.Các sản phẩm thẻ thuộc diện được miễn phí thường niên năm đầu theo tính năng hoặc chính sách ưu đãi riêng không áp dụng theo chương trình này.

Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 01/06/2018 đến ngày 31/08/2018.

Mở thẻ tín dụng cùng sử dụng các ưu đãi thẻ Vietcombank tại đây.

CardTOT
Logo
Danh sách so sánh
  • Total (0)
So sánh ngay
0